"יש בעיה קשה של ייצור סייעות וגננות מובילות, אנשים לא רוצים לעבוד בתחום"
ליאת רון