"אני מצפה מהשרת התחבורה שתסייע להביא להפעלת הכרמלית בשבת"
ליאת רון