"אם הסכר לא יסגר באופן מיידי. נהריה תוצף לכן יתכן שמחר בנהריה לא ילמדו"
ליאת רון