"צה"ל היה וצריך להישאר מעל לכל המחלוקות הפוליטיות"
גדי נס