"עולה ריח אולי מישהו במערכת הנוכחית מונע הקמת ועדת חקירה"
קפאין