"הממשלה מתנהלת כמו משחק הילדים 1,2,3 דג מלוח"
גדי נס