"הפסקת הנטיעות בנגב תהיה באופן חד משמעי פרס לטרור"
גדי נס