"האוכלוסייה במגזר הערבי לא מתחסנת ולא נבדקת"
ליאת רון