"אני לא רואה אפשרות שהיועמ"ש יחתום על הסכם טיעון עם נתניהו ללא קלון"
גדי נס