"אנחנו בכוננות ספיגה. מתחילת הגל היו ברמב"ם 250 אנשי צוות מאומתים"
קפאין