"עד סוף השבוע שר האוצר יחתום על הפחתת המכס של חלק מהפירות והירקות"
ליאת רון