"אנחנו נמצאים בסגר שקט ואלו שזקוקים לתמיכת המדינה לא מקבלים אותה"
ליאת רון