"מפריע לי שאני רואה את המורה עדיין ממשיך ללמד נהיגה"
קפאין