"קשה להעריך את הון הפשיעה בישראל אך בלעדיו אין לך חיילים"
השתתפות עצמית