״לא צריך שזהבי יסיט ויגיד לשחקים בגלל שהם מהמגזר הערבי שהם צריכים לעשות כך וכך…. מי אתה שתגיד דבר כזה?!
הללי אורגינל