קליש רצתה שהתקציב לא יעבור והכדור יעבור לשרת הפנים"
השתתפות עצמית