"בנט איש מופקר וצריך להעיף אותו ,גנב מהציבור חמישים מיליון ש"ח"
השתתפות עצמית