"ניצולי השואה זקוקים למתנדבים שיקשיבו להם, אל תזכרו אותם רק יום בשנה"
השתתפות עצמית