"עלול להיות מצב שבקרוב יהיו עוד מפעלים שיתגלה בהם זיהום במזון"
קפאין