"בישראל יש 7000 הלומי קרב מוכרים ובין 50 ל-100 אלף לא מוכרים"
קפאין