שוער, שחקן כדורמים, כדורסלן ואחרים, בין הספורטאים המצטיינים שנפלו למען המדינה
קפאין