"בכיר בצבא אמר לי שיחיא סנוואר התקשר והתחנן על נפשו"
קפאין