"ישראל לא מתמודדת עם בעיית השב"חים, היא אפילו יוצרת אותה!"
קפאין