"לא רואה את סילמן ושיקלי מצביעים נגד הטבות למתמחים בבתי חולים או נגד רשת ביטחון לעצמאיים"
השתתפות עצמית