"במקום להחמיר את תנאי המחבלים, נותנים להם עוד"
גדי נס