"ניסיון הברחת נשק או בדיקת ערנות מערכת הביטחון?"
קפאין