"המניע לתלונה נגד כדורגלן העבר: קנאה, כדי להרוס אותו"
קפאין