"כנס נהריה לרפואה בשואה, יציג היום את מחקר הרעב של רופאי גטו ורשה"
קפאין