"1000 דייגים מושבתים כבר חודשיים ונמצאים על סף חרפת רעב"
קפאין