"45 קדושים חזרו בשקיות, יש הרבה גורמים שידם על זה"
חד וחלק