"קשה לי לראות את משרד הפנים מאשר את המינוי"
חד וחלק