"צפת זה הבית של סבא, אבל אני שוקלת בכובד ראש לעבור"
חד וחלק