"כשחזר מאולימפיאדה היינו מחכים ליד המזוודות המלאות במדליות ובמתנות"
קפאין