אביחי שטרן: מוצאים את האיזון בין המאבק החשוב לצורכי ההורים
ליאת רון