"תהיה לי אפס סבלנות להסגת גבול"
תוכנית הנדל"ן של הצפון