"נגמר הסינדרום 'החמאס מופתע', לא מטאטים שום דבר הצידה"
גדי נס