"אנחנו לא יכולים להיכנס למצב שאנחנו עושים איפה ואיפה בחטופים שלנו"
גדי נס