חמישי שמח

חמישי 07:00-9:00
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
"ביבי לא יחזור להיות ראש הממשלה"
המתקשרת אלין משה חזתה בשנה שעברה שבנט יעלה למעלה, מדינת ישראל תעבור תהליכים קוסמיים ומה שהיה לא מה שיהיה
15/07/2021
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
חמישי שמח
עוד קטעים