"ברוכים זה מקום עזוב שלא מסוגלים לטפל בו"
לא דופקת חשבון