"קצינים בכירים רמזו שתוכנית המיגון הוקפאה כדי לשים רגל לליברמן"
לא דופקת חשבון