יהודה כתב: "הממשלה מקבלת ציון נכשל בטיפול בבעיית הדיור"
תוכנית הנדל"ן של הצפון