דרישה לספק ערכות מגן לכלל צוותי האמבולנסים
לא דופקת חשבון