חיילים ושוטרים יפטרלו ברחובות עם החמרת התקנות לשעת חירום
תשע עם גדי נס