ח"כ פטין מולא מבקש להתמנות לפרויקטור הקורונה של העדה הדרוזית
לא דופקת חשבון