ש"ס רק תתחזק בבחירות הקרובות אם תתקיימנה בסופו של דבר
גדי נס