"נוציא אוטובוסים כדי להצביע נגד הממשלה הקיצונית"
חד וחלק