"צריך להעיף לפח האשפה את הרעיון למנות את נתניהו לנשיא המדינה"
גדי נס