לא רואה מצב שישבו בתוך הממשלה, מקבל עשרות פניות להיות שר הבריאות.
יוסי מזרחי