"יש סיכוי שזדורוב יזוכה. אני מאחל לו שייצא זכאי"
קפאין