"אני לא מופתע. היה לנו צפי אבל חשש בגלל הקורונה"
קפאין